Wat zijn turbo's

Beleggen in Turbo’s

Turbo’s zijn beursproducten uitgegeven door Commerzbank waarmee door middel van een hefboom versneld ingespeeld kan worden op koersbewegingen van een onderliggende waarde, zoals aandelen, indices, obligaties, valuta en grondstoffen.

Hoe hoger de hefboom, des te gevoeliger de Turbo en des te sterker de reactie bij een verandering van de koers van de onderliggende waarde. Net als aandelen zijn Turbo’s gemakkelijk aan te kopen bij uw eigen bank of broker.

Commerzbank heeft drie verschillende soorten Turbo’s: de gewone of klassieke Turbo’s, de BEST Turbo’s en de Limited Turbo’s.

Binnen elke categorie bestaan er Turbo’s Long, om voordeel te behalen bij een stijging van de onderliggende waarde, en Turbo’s Short om te profiteren van een daling van de onderliggende waarde.

Verder op deze pagina kunt u de karakteristieken van de verschillende soorten Turbo’s ontdekken.

Klik hier om naar het overzicht van alle Commerzbank Turbo’s te gaan

Algemene informatie over Turbo’s

De hefboom

De hefboom van een Turbo zorgt voor een versnelde koersbeweging ten opzichte van de onderliggende waarde. Voor een Turbo op de AEX met een hefboom van 5 betekent dit dus dat als de AEX met 1% verandert, de koers van de Turbo met 5% zal veranderen. Dit geldt bij zowel een Turbo Long (stijging) als bij een Turbo Short (daling).

Financieringsniveau

Met een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest wordt voor u gefinancierd door Commerzbank. Het gedeelte van de belegging dat Commerzbank voor u financiert wordt het financieringsniveau genoemd. U koopt als het ware de onderliggende waarde samen met Commerzbank. Over het financieringsniveau worden financieringskosten aangerekend.

Het stop loss-niveau

Het stop-loss niveau van een Turbo zorgt ervoor dat u nooit meer kunt verliezen dan uw inleg. Zodra de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt of passeert, wordt de Turbo beëindigd en ontvangt u automatisch binnen enkele dagen de eventuele restwaarde.

Klik hier voor meer algemene informatie over beursproduten.

Commerzbank Academy: video’s

Leer alles over Turbo’s
met de volgende video’s:

Commerzbank Turbo’s

Naamgeving concurrenten: Sprinters

 

Turbo’s versterken de stijging (Long) of daling (Short) van de onderliggende waarde. Ze hebben geen vervaldatum. Omdat het financieringsniveau niet gelijk is aan het stoploss niveau, kan het zijn dat bij een eventuele deactivatie er een restwaarde overblijft. De maximale restwaarde is het verschil tussen het stop loss-niveau en het financieringsniveau.

Elke eerste beursdag van de maand wordt het stop loss-niveau aangepast aan het actuele financieringsniveau.

Meer informatie over de verschillende situaties waarbij het stop loss-niveau wordt aangepast kunt u in de Turbo brochure terugvinden.

Voor het actuele aanbod van Turbo’s kunt u hier terecht

Commerzbank BEST Turbo’s

Naamgeving concurrenten: Traders, Boosters, Turbo XL

BEST Turbo’s hebben een onbeperkte looptijd en een financieringsniveau dat gelijk is aan het stop loss-niveau. Hierdoor kunnen beleggers profiteren van een hogere hefboom. Een hogere hefboom zorgt voor een grotere potentiële opbrengst, maar ook een hoger risico aangezien het hefboomeffect zowel bij een stijging als een daling het rendement versterkt.

Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau worden beide niveaus dagelijks aangepast om de financieringskosten of -opbrengsten hier in te verwerken. De gelijke niveaus zorgen er ook voor dat een BEST Turbo nooit een restwaarde heeft.

Gap risk

Omdat BEST Turbo’s een financieringsniveau gelijk aan het stop loss-niveau hebben, heeft de uitgever van deze producten een groter risico. Anders dan bij gewone Turbo’s is een afwikkeling van het product onder het stop loss-niveau direct voor rekening van Commerzbank.

Om dit risico op te vangen zit er een zogenaamde gap risk premie verdisconteerd in de prijs van de BEST Turbo. Deze premie is variabel en hangt onder meer af van de marktomstandigheden zoals de afstand van de koers van de onderliggende waarde tot het stop loss-niveau, de liquiditeit en de volatiliteit.

Voor het actuele BEST Turbo aanbod kunt u hier terecht.

Commerzbank Limited Turbo’s

Naamgeving concurrenten: Sprinters XL

Limited Turbo’s hebben, net als BEST Turbo’s, een financieringsniveau dat gelijk is aan het stop loss-niveau. Limited Turbo’s hebben een afloopdatum.

Het financieringsniveau en stop loss-niveau blijven gedurende de gehele looptijd onveranderd. Net als bij een BEST Turbo is er geen restwaarde wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt en is een gap risk premie in de prijs verdisconteerd.

Bij Limited Turbo’s zijn de rente en verwachte dividenden die gedurende de looptijd van het product worden uitgekeerd door de onderliggende waarde reeds verrekend in de prijsberekening van het product. Een normale dividenduitkering heeft dan ook geen invloed op de prijsvorming van de Limited Turbo. Een wijziging van de verwachte uitgekeerde dividenden heeft wel een invloed op de prijsvorming van het product. Doordat het stop loss-niveau niet aangepast wordt bij een dividenduitkering, kan een Limited Turbo Long gedeactiveerd worden doordat de lagere onderliggende koers het ongewijzigde stop loss-niveau heeft bereikt.

Indien op de afloopdatum van een Limited Turbo het stop loss-niveau gedurende de gehele looptijd niet bereikt is, wordt de intrinsieke waarde van het product automatisch uitgekeerd.

Voor het actuele aanbod Limited Turbo’s kunt u hier terecht.

Quanto Turbo’s

De Turbo’s van Commerzbank noteren allemaal in euro. Indien de onderliggende waarde in een andere valuta noteert dan de euro, dient u om de intrinsieke waarde van de Turbo te berekenen, ook rekening te houden met de ontwikkeling van de wisselkoers.

Sommige BEST Turbo’s zijn “Quanto”. Dit wil zeggen dat Commerzbank het wisselkoersrisico van de onderliggende waarde op zich neemt. U hoeft met deze producten dus geen rekening te houden met de wisselkoers. Het is net alsof de onderliggende waarde in euro noteert. Commerzbank heeft enkel BEST Turbo’s op goud en zilver die “Quanto” en “Niet Quanto” zijn. Dit is aangegeven onder de productinformatie van elk product.

Prijsberekening Turbo’s

Turbo’s worden gekenmerkt door een gemakkelijke en transparante prijsberekening. De intrinsieke waarde van een Turbo is het verschil tussen de onderliggende waarde en het financieringsniveau, aangepast voor de ratio en de wisselkoers.

Elke Turbo heeft een ratio. De ratio geeft aan hoeveel Turbo’s u nodig heeft om één keer in de onderliggende waarde te investeren. Dit zorgt er tevens voor dat Turbo’s een lage instapprijs hebben op onderliggende waarden zoals de Dow Jones Index.

Als de onderliggende waarde niet in euro noteert moet u rekening houden met de wisselkoers. De Turbo zelf is altijd genoteerd in euro.

De prijs van een BEST en Limited Turbo bestaat uit zowel de intrinsieke waarde als de Gap risk premium.

De hefboomwerking

Met een Turbo kunt u profiteren van de volledige stijging of daling van een onderliggende waarde, terwijl u slechts een fractie van die waarde investeert. Hierdoor kunt u met een hefboom beleggen.

De hefboom van een Turbo geeft aan hoeveel sneller de koers van de Turbo beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Voor een Turbo op de AEX-index met een hefboom van 5 betekent dit dus dat als de AEX-index met 1% verandert, de koers van de Turbo met 5% zal veranderen. Dit geldt zowel voor koersstijgingen als –dalingen.

Hoe hoger de hefboom, hoe gevoeliger de Turbo is voor koersschommelingen van de onderliggende waarde.

De kosten van Turbo’s

Indien u met Turbo’s handelt, betaalt u verschillende soorten kosten:

  • De spread: het verschil tussen de aan- en verkoopkoers van de Turbo
  • Financieringskosten: over het financieringsniveau van een Turbo worden financieringskosten berekend. Deze worden dagelijks verwerkt in de waarde van de Turbo. De financieringskosten variëren per onderliggende waarde en zijn afhankelijk van de interbancaire rente in de markt.
  • GAP Risk Premie bij BEST/Limited Turbo’s
  • (Transactie)kosten bij uw bank of broker
  • Eventueel verschuldigde belastingen

Commerzbank als liquidity provider

Commerzbank is liquidity provider van de Commerzbank Turbo’s. Dit wil zeggen dat Commerzbank onder normale marktomstandigheden en goed functioneren van de technische systemen bied- en laatprijzen afficheert.

U kunt als belegger gemakkelijk zelf controleren hoe goed Commerzbank haar werk doet. Zo afficheert Euronext een “liquidity indicator’ voor elke beursproduct, die aangeeft wat het percentage is dat de uitgever prijzen afficheert voor het product.

Een Turbo van Commerzbank beoordelen? U kunt het product via de ISIN code hier op zoeken:

Ga naar de Euronext website

Hoe aan de slag met Turbo’s?

Turbo’s zijn net als aandelen eenvoudig aan te schaffen bij uw eigen bank of broker. Elke Turbo heeft een unieke ISIN code waarmee u het product in de zoekmotor van uw bank of broker kunt terugvinden.

 

Wenst u deze producten eerst uit te testen? Voeg de Turbo’s toe aan uw eigen portefeuille op de website van Commerzbank Beursproducten. Op deze manier kunt u deze producten live opvolgen in een oefen omgeving.

 

Klik hier om naar Mijn Portfolio te gaan

De risico’s van Turbo’s

Turbo’s zijn bedoeld voor actieve en ervaren beleggers. Turbo’s zijn niet bedoeld als lange termijn investering of voor beleggers die een gedeeltelijke of gehele bescherming van hun investering zoeken. Het is van belang dat u de kenmerken en de risico’s van deze producten begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

 

Lees daarom de risicofactoren opgenomen in het bijhorende basisprospectus, eventueel bijhorende supplementen en de definitieve voorwaarden van elke Turbo.

 

Een handige tool: de Turbo Matrix

Een handig overzicht van al de verschillende soorten Turbo’s van Commerzbank per onderliggende waarde in één oogopslag?

Ontdek dan de Turbo Matrix, een handige Tool die u alle Turbo’s van Commerzbank laat zien in een Matrix-vorm. U selecteert de gewenste onderliggende waarde, de range waarin de Turbo’s moeten worden weergeven, waarna u vervolgens de geschikte Turbo kunt selecteren.

Klik hier voor de Turbo Matrix 

Meer informatie over de Turbo’s

Meer informatie over de verschillende soorten Turbo’s en hun werking vindt u terug in de brochure. Verder zijn er video’s die meer uitleg geven over de Turbo’s, het hefboomeffect en de beursproducten van Commerzbank in het algemeen. De meest gestelde vragen over de Turbo’s kunt u terugvinden in de Turbo FAQ (Frequently Asked Questions).

Klik hier voor al uw vragen en antwoorden over Turbo`s.

Klik hier om naar het overzicht van alle Commerzbank Turbo’s te gaan

Commerzbank Academy: video’s

Turbo’s zijn hefboomproducten die een stop loss-niveau hebben. Leer alles over deze beursproducten met de volgende video’s:

Algemene informatie over Turbo’s

De hefboom

De hefboom van een Turbo zorgt voor een versnelde koersbeweging ten opzichte van de onderliggende waarde. Voor een Turbo op de AEX met een hefboom van 5 betekent dit dus dat als de AEX met 1% verandert, de koers van de Turbo met 5% zal veranderen. Dit geldt bij zowel een Turbo Long (stijging) als bij een Turbo Short (daling).

Financieringsniveau

Met een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest wordt voor u gefinancierd door Commerzbank. Het gedeelte van de belegging dat Commerzbank voor u financiert wordt het financieringsniveau genoemd. U koopt als het ware de onderliggende waarde samen met Commerzbank. Over het financieringsniveau worden financieringskosten aangerekend.

Het stop loss-niveau

Het stop-loss niveau van een Turbo zorgt ervoor dat u nooit meer kunt verliezen dan uw inleg. Zodra de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt of passeert, wordt de Turbo beëindigd en ontvangt u automatisch binnen enkele dagen de eventuele restwaarde.

Search