Informatie over Turbo`s

Met een Turbo kunt u versneld profiteren van verwachte beursbewegingen. Een Turbo werkt met een hefboom, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde (zoals aandelen, beleggingsfondsen, indices, grondstoffen, obligaties of valuta) versneld doorwerken in de beurskoers van de Turbo. Turbo’s zijn onder normale marktomstandigheden tussen 09:05 en 17:30 uur gewoon verhandelbaar op de Amsterdamse beurs (Euronext Amsterdam).

Er bestaan twee varianten: een Turbo Long en een Turbo Short. Met een Turbo Long profiteert u van een stijging van de onderliggende waarde, terwijl u met een Turbo Short juist profiteert van een daling.
Hier nog de feiten op een rij:

Groot winstpotentieel met een beperkte inleg (hefboomeffect)
Handels-uren zijn van 08.00 tot 18.30 uur.
Geen vaste looptijd.
Verhandelbaar via Euronext Amsterdam.
Geen complexe factoren als tijdswaarde en volatiliteit
Ingebouwde stop-loss.  Turbo-posities kunnen nooit tot een restschuld leiden. Zoals met elke Turbo is het mogelijk te profiteren van stijgende- en dalende markten.

BELANGRIJK: De Turbo taal;

Met de invoering van de Turbo wordt u als belegger geconfronteerd met een aantal termen zoals hefboom, financieringsniveau, stoploss-niveau en ratio.

Hefboom: De hefboom geeft aan hoeveel maal de Turbo sneller beweegt in procenten in vergelijking met de koersschommelingen van de onderliggende waarde. Niet elke Turbo heeft dezelfde hefboom. Hoe hoger de hefboom, des te groter de koersgevoeligheid is ten opzichte van de onderliggende waarde. Dit betekent dat koersstijgingen en -dalingen sterker worden uitvergroot. Per onderliggende waarde zijn er steeds Turbo’s beschikbaar met verschillende hefbomen.

Financieringsniveau:
Turbo Long; Het financieringsniveau van een Turbo Long is het deel van de onderliggende waarde dat www.Commerzbank.nl voor u financiert. In het algemeen wordt over dit niveau op dagbasis financieringskosten verrekend, waardoor dit iedere dag oploopt. Dividend wordt teruggegeven door het financieringsniveau te verlagen. Hierdoor heeft een dividenduitkering geen invloed op de prijs van de Turbo.
Turbo Short: Een Turbo Short werkt tegenovergesteld. Als u een Turbo Short koopt, is het alsof Commerzbank de onderliggende waarde voor u verkoopt. Dit noemen we ‘short gaan’. In het algemeen genereert de opbrengst rente die ten goede komt aan het financieringsniveau. In dat geval ontvangt u bij een Turbo Short renteopbrengsten over zowel uw inleg als de verkoopopbrengst van de onderliggende waarde. Bij een dividenduitkering wordt het financieringsniveau verlaagd. Hierdoor heeft een dividenduitkering geen invloed op de prijs van de Turbo.

Stoploss-niveau: Om u te beschermen als uw verwachting voor wat betreft de koers niet uitkomt, heeft iedere Turbo een stoploss-niveau. Een Turbo wordt beeindigt indien de onderliggende waarde het stoploss-niveau bereikt. Na beeindiging van de Turbo wordt een eventuele restwaarde van de Turbo uitgekeerd. De restwaarde is het verschil tussen de koers waarop Commerzbank de positie in de onderliggende waarde van de betreffende Turbo heeft kunnen afwikkelen en het financieringsniveau. De minimale restwaarde is 0,-, ook wanneer de koers van de onderliggende waarde zowel door het stoploss-niveau als het financieringsniveau is geraakt. Die verliezen neemt Commerzbank voor haar rekening.

Ratio: De ratio geeft aan hoeveel Turbo’s er aangeschaft dienen te worden om 1x de onderliggende waarde te volgen.

Hoe werken Turbo’s nu in de praktijk?

De werking van een Turbo Long kunnen we het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld: De AEX noteert een stand van 460 punten en u verwacht een stijging van de AEX naar de 480 punten. U kunt op deze stijging inspelen met een AEX Turbo Long 450. De 450 verwijst naar het stoploss-niveau van de Turbo, in dit geval de AEX-stand van 450 punten. Deze Turbo heeft een financieringsniveau van 440. De waarde van de Turbo kunt u gemakkelijk uitrekenen door de huidige stand van de AEX te verminderen met het financieringsniveau van de Turbo en te delen door de ratio.
In dit voorbeeld zou de koers van de Turbo dus zijn: (stand AEX – financieringsniveau) = AEX 460 – 440 = Euro 20.

Search