Informatie over Rendement Certificaten

Beleggen in Rendement Certificaten

Met een Rendement Certificaat kunt u een vooropgesteld rendement behalen. Hiervoor moet de onderliggende waarde gedurende de looptijd van het product boven een vastgesteld niveau noteren.

Een Rendement Certificaat is gericht op een scenario waarbij de koers van de onderliggende waarde stijgt, stabiel blijft, of lichtjes daalt.

Deze producten zijn bedoeld voor actieve en ervaren beleggers die de risico’s van deze producten voldoende kunnen inschatten.

Klik hier voor een overzicht van Rendement Certificaten


Werking Rendement Certificaten

Indien de onderliggende waarde gedurende de looptijd van het Rendement Certificaat boven de ondergrens is gebleven, dan wordt een vast bedrag uitgekeerd, de maximale uitbetaling.

Indien de onderliggende waarde gedurende de looptijd op of onder de ondergrens noteert, wordt de uitbetaling van het Rendement Certificaat bepaald door de slotkoers van de onderliggende waarde op de peildatum te delen door de ratio van het certificaat, beperkt tot de maximale uitbetaling.


Uitbetaling na vervaldag

Een Rendement Certificaat keert na vervaldag de maximale uitbetaling uit, op voorwaarde dat de ondergrens niet geraakt is gedurende de looptijd van het product. Bij het raken van de ondergrens wordt de slotkoers van de onderliggende waarde op de peildatum, gedeeld door de ratio, uitgekeerd, beperkt tot de maximale uitbetaling.

Op vervaldatum wordt de waarde van het certificaat automatisch door Commerzbank uitgekeerd. Er moet echter niet gewacht worden op de vervaldatum van een Rendement Certificaat om te profiteren van een eventuele koersstijging. Het beursproduct kan immers elke beursdag verhandeld worden.
Het mogelijke rendement dat een Rendement Certificaat kan bieden is afhankelijk van zijn karakteristieken. Een hogere ondergrens of een langere looptijd verhoogt het mogelijke rendement, maar ook de kans dat de ondergrens geraakt wordt.


Voorbeeld Rendement Certificaat

Hier vindt u een indicatief overzicht van verschillende Rendement Certificaten op de Eurostoxx50-index, die zich in dit voorbeeld op 3000 punten bevindt. De ratio van de certificaten bedraagt 1:100.
Het Rendement Certificaat op de Eurostoxx50-index met een ondergrens van 2000 punten biedt een jaarlijks rendement van 9,5% per jaar. Immers, bij aankoop van het certificaat wordt €30,- betaald. Indien de onderliggende index nooit op of onder de 2000 punten noteert gedurende de looptijd van het certificaat, wordt na vervaldag €36,- uitgekeerd.Een langere looptijd, en/of een hogere ondergrens, verhogen het maximaal mogelijke rendement, maar ook de kans dat de ondergrens geraakt wordt gedurende de looptijd van het product. Zo biedt het Rendement Certificaat met een ondergrens van 2300 punten een mogelijk rendement van 14% per jaar. Het risico is hierbij echter hoger. De ondergrens bevindt zich immers dichter bij de actuele koers van de onderliggende waarde, waardoor de kans groter is dat dit niveau bereikt wordt.

Omgekeerd kan het risico beperkt worden door een Rendement Certificaat met een lagere ondergrens of een kortere looptijd te nemen. Het Rendement Certificaat met een mogelijk rendement van 4,8% per jaar heeft een ondergrens van 1700 punten. Hoewel het potentiële rendement van het certificaat een stuk lager is, wordt de kans op het behalen van dit rendement vergroot door de lagere ondergrens.


Prijsevolutie Rendement Certificaat

U kunt een Rendement Certificaat verkopen voor de afloopdatum van het product. Voor de vervaldag volgt de prijs van het product de evolutie van de onderliggende waarde t.o.v. de bovengrens, de ondergrens, de resterende looptijd en de volatiliteit van de onderliggende waarde. Ook de rentevoeten en een wijziging in de verwachte dividenden spelen een rol in de prijsbepaling van het product.

Commerzbank als liquidity provider

Commerzbank is liquidity provider van de Rendement Certificaten van Commerzbank. Dit wil zeggen dat Commerzbank onder normale marktomstandigheden en goed functioneren van de technische systemen bied- en laatprijzen afficheert.

U kunt als belegger gemakkelijk zelf controleren hoe goed Commerzbank haar werk doet. Zo afficheert Euronext een “liquidity indicator’ voor elke beursproduct, die aangeeft wat het percentage is dat de uitgever prijzen afficheert voor het product.

Een Rendement Certificaat van Commerzbank beoordelen?
U kunt het product via de ISIN code hier op zoeken


Hoe aan de slag met Rendement certificaten?

Rendement Certificaten zijn net als aandelen eenvoudig aan te schaffen bij uw eigen bank of broker. Elk Rendement Certificaat heeft een unieke ISIN code waarmee u het product in de zoekmotor van uw bank of broker kunt terugvinden.

Meer informatie over de algemene werking van beursproducten vindt u door hier te klikken
Wenst u deze producten eerst uit te testen? Voeg de Rendement Certificaten toe aan uw eigen portefeuille op de website van Commerzbank Beursproducten. Op deze manier kunt u deze producten live opvolgen in een oefen omgeving.

Klik hier om naar Mijn Portfolio te gaan


De kosten van een Rendement Certificaat

Met een investering in een Rendement Certificaat moet u rekening houden met verschillende soorten kosten:

  • Spread: het verschil tussen de aan- en verkoopkoers
  • Rendement Certificaten keren geen dividend uit, ook niet als de onderliggende waarde dit wel doet
  • (Transactie) Kosten bank/ broker
  • Eventueel verschuldigde belastingen

De risico’s

Rendement Certificaten bieden geen kapitaalbescherming. Investeer enkel in producten die bij uw beleggingsprofiel passen en waarvan u de werking volledig begrijpt.

Lees voor een overzicht van de risico’s de brochure, het basisprospectuseventuele supplementen en de definitieve voorwaarde van elk uitgegeven beursproduct.


Search