Informatie over Bonus Certificaten

Beleggen in Bonus Certificaten

Wilt u kunnen profiteren van het opwaarts koerspotentieel van een aandeel of index, maar ook rendement behalen bij een gelijkblijvende of licht dalende koers? Ontdek dan de Bonus Certificaten van Commerzbank!

Een Bonus Certificaat is een beursgenoteerd investeringsproduct uitgegeven door Commerzbank, waarbij een minimaal rendement behaald kan worden, gecombineerd met een voorwaardelijke bescherming tegen een koersdaling.

Deze producten zijn bedoeld voor actieve en ervaren beleggers die de risico’s van deze producten voldoende kunnen inschatten.

Klik hier voor het overzicht Bonus Certificaten


Algemene informatie Bonus Certificaten

Met deze beursgenoteerde beleggingsproducten kunt u onbeperkt profiteren van een koersstijging van een gekozen onderliggende waarde, zoals de AEX-index. Na vervaldag wordt de slotkoers van de onderliggende waarde op de peildatum, aangepast voor de ratio, uitgekeerd. De ratio is een deelfactor om het certificaat een lagere absolute waarde te geven.

Daarbij wordt op vervaldag minstens een vooropgesteld minimum bedrag uitbetaald, de bonus, op voorwaarde dat de koers van de onderliggende waarde gedurende de looptijd van het product boven een vooraf bepaald niveau is gebleven, de ondergrens.

Indien de ondergrens van het product geraakt wordt gedurende de looptijd van het Bonus Certificaat, wordt aan de hand van de slotkoers van de onderliggende waarde op de peildatum uitgekeerd. In dit scenario kan de performance van het certificaat zowel positief als negatief zijn. Een Bonus Certificaat heeft dus geen kapitaalgarantie.

Klik hier voor meer informatie over de algemene werking van beursproducten


Uitbetaling op vervaldag

Hier wordt grafisch de uitkering na vervaldag voorgesteld van een Bonus Certificaat. Een Bonus Certificaat keert na vervaldag minstens de bonus uit, op voorwaarde dat de ondergrens niet geraakt werd gedurende de looptijd van het product. Eenmaal de ondergrens geraakt, wordt na vervaldag aan de hand van de slotkoers van de onderliggende waarde op de peildatum uitgekeerd.

Op vervaldatum wordt de waarde van het certificaat automatisch door Commerzbank uitgekeerd. Er moet echter niet gewacht worden op de vervaldatum van een Bonus Certificaat om te profiteren van een eventuele koersstijging. Het beursproduct kan immers elke beursdag verhandeld worden.

Het mogelijke rendement dat een Bonus Certificaat kan bieden is afhankelijk van zijn karakteristieken. Een hogere ondergrens of een langere looptijd verhoogt het mogelijke rendement, maar ook de kans dat de ondergrens geraakt wordt.


Prijsevolutie Bonus Certificaat

Een Bonus Certificaat kan verhandeld worden voor de afloopdatum van het product. Voor de vervaldag volgt de prijs van het product de evolutie van de onderliggende waarde t.o.v. de ondergrens, de resterende looptijd van het certificaat en de volatiliteit van de onderliggende waarde. Ook de intrestvoet en een wijziging in de verwachte uitgekeerde dividenden hebben een impact op de prijsbepaling van het product.


Voorbeeld rendement Bonus Certificaat

 

Voorbeeld (zonder kosten of toegepaste fiscaliteit)

 

Een Bonus Certificaat op de AEX-index met een resterende looptijd van 12 maanden en een ondergrens op 330 punten kost 46 euro. De bonus bedraagt 49 euro. De AEX-index staat in dit voorbeeld op 450 punten.

 

 

 

In het scenario waarbij de AEX-index op de peildatum afsluit op 350 punten, zou het certificaat 49 euro uitkeren als de ondergrens van het product niet geraakt werd gedurende de looptijd van het product. Dit zou een performance zijn van +6,52% t.o.v. het initieel geïnvesteerde bedrag van 46 euro. Werd de ondergrens wel geraakt gedurende de looptijd van het product, dan zou het certificaat afsluiten op 35 euro, wat een negatieve performance zou zijn van -23,91% t.o.v. het geïnvesteerde bedrag.


Commerzbank als liquidity provider

Commerzbank is liquidity provider van de Bonus Certificaten van Commerzbank. Dit wil zeggen dat Commerzbank onder normale marktomstandigheden en goed functioneren van de technische systemen bied- en laatprijzen afficheert.

U kunt als belegger gemakkelijk zelf controleren hoe goed Commerzbank haar werk doet. Zo afficheert Euronext een “liquidity indicator’ voor elke beursproduct, die aangeeft wat het percentage is dat de uitgever prijzen afficheert voor het product.

Een Bonus Certificaat van Commerzbank beoordelen?

U kunt het product via de ISIN code hier opzoeken


Hoe aan de slag met Bonus certificaten?

Bonus Certificaten zijn net als aandelen eenvoudig aan te schaffen bij uw eigen bank of broker. Elk Bonus Certificaat heeft een unieke ISIN code waarmee u het product in de zoekmotor van uw bank of broker kunt terugvinden.

Wenst u deze producten eerst uit te testen? Voeg de Bonus Certificaten toe aan uw eigen portefeuille op de website van Commerzbank Beursproducten. Op deze manier kunt u deze producten live opvolgen in een oefen omgeving.

Klik hier om naar Mijn Portfolio te gaan


De kosten van een Bonus Certificaat

Met een investering in een Bonus Certificaat moet u rekening houden met verschillende soorten kosten:

  • Spread: het verschil tussen de aan- en verkoopkoers
  • Bonus Certificaten keren geen dividend uit, ook niet als de onderliggende waarde dit wel doet
  • (Transactie) Kosten bank/ broker
  • Eventueel verschuldigde belastingen

De risico’s

Bonus Certificaten bieden geen kapitaalbescherming. Investeer enkel in producten die bij uw beleggingsprofiel passen en waarvan u de werking volledig begrijpt.

Lees voor een overzicht van de risico’s de brochure, het basisprospectus, eventuele supplementen en de definitieve voorwaarde van elk uitgegeven beursproduct.


Search