Turbo Chat

Volgende Turbo Chat:

Moderators:

christophe

Christophe Cox
Commerzbank

John Beijer
Analist TurboTrends

De Turbo Chat is een event dat georganiseerd wordt door Commerzbank Beursproducten, waarmee u online in gesprek kunt gaan met andere deelnemers

In deze gesprekken wordt de actualiteit besproken, komt bedrijfsnieuws naar voren, worden economische cijfers toegelicht en worden verschillende analyses gemaakt

Archive

Commerzbank wil de aandacht van iedere investeerder graag vestigen op alle karakteristieken van Factors, Turbo’s en Warrants en met name op het feit dat deze producten, gezien hun optionele aard, aanzienlijke fluctuaties in hun koers kunnen hebben en zelfs al hun waarde kunnen verliezen. De in deze berichtgeving opgenomen informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren geredigeerd door Commerzbank of haar partners richten zich tot investeerders die beschikken over de kennis en ervaring die nodig is om de desbetreffende informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren te begrijpen en op een juiste manier in te schatten. De inhoud van deze berichtgeving is indicatief en Commerzbank kan de exactheid of betrouwbaarheid ervan niet garanderen. De gegeven aanbevelingen zijn uitsluitend informatief en dienen op geen enkele wijze als een aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aankoop of verkoop van Commerzbank producten te worden gezien. Commerzbank zal niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect geleden door het raadplegen of gebruik van deze berichtgeving. Mocht u Factors, Turbo’s of Warrants willen verkrijgen of meer informatie willen ontvangen, neemt u dan contact op met uw gebruikelijke financiële adviseur. Alle Factors, Turbo’s en Warrants zijn uitgegeven onder een basisprospectus dat is gecontroleerd door het BaFin. Commerzbank vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren genoemd in het desbetreffende basisprospectus. 

Search